Vi startade Apples första Genius Bar i Sverige

Låt oss förvalta er IT

Så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet

Välj smartare molnlösningar!

Vi hjälper företag och skolor att hantera deras IT med framtidens verktyg

Vi är er externa IT-avdelning

Skräddarsydda lösningar

Vi skräddarsyr lösningar efter ert nuvarande och framtida behov så att ni ska kunna växa i den takt ni vill.

Personlig rådgivning

Vi gillar personlig rådgivning. Därför får ni en dedikerad tekniker som arbetar för att stärka er IT-miljö kort- och långsiktigt.

Mätbara resultat

Med en fungerande IT-miljö kan era anställda arbeta effektivare, vilket resulterar i att ni når era mål snabbare.

Hur kan vi stå till tjänst?

Med mer än 10 års erfarenhet hjälper vi er med allt från e-post till nätverk. Vi arbetar oberoende av plattform, så du inte strikt behöver välja mellan t.ex. PC eller Mac.
Octobit - IT-konsultering och molnleverantör för Mac, PC, iOS & Android. Vi är partner med Microsoft, Apple, Cisco och FileMaker

Helhetslösningar

Vi skräddarsyr en helhetslösning som vi sedan förvaltar, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Projekt

Vi samarbetar med er i enskilda projekt, från behovsanalys och förstudie fram till leverans.

Vid behov

Vi samarbetar gärna med er vid enstaka tillfällen. Oavsett om det är akut eller planerat i förväg.

Utbildning

Vi vill dela med oss av vår expertis. Därför erbjuder vi workshops så att ni kan fördjupa era kunskaper.

Octobit är den enda IT-partnern ni behöver

Kontakta oss för en IT-inventering av er verksamhet